โลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ผ่านคืนวัน เดือน ปี จากยุคดึกดำบรรพสู่ยุคแห่งอารยธรรมที่ทันสมัย มิอาจปฏิเสธว่าสิ่งต่างบนโลกถูกสรรสร้างและพัฒนามาจากสมองและสองมือของมนุษย์โดยทั้งสิ้น นี่จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของ "Hattra" คือมือที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ และความประณีตบรรจงเป็นเสน่ห์ที่เครื่องจักรกลไม่อาจเทียบเท่าสองมือของเราได้ ผนวกเข้ากับความอบอุ่นจริงใจและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นสินค้าที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และดีต่อสุขภาพของผู้สวมใส่


จากหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ “บ้านนางาม” อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ที่แห่งนี้เดิมบรรพบุรุษชาวไทยพวน อพยพถิ่นฐานจากจังหวัดเลย มาตั้งถิ่นฐานบริเวณเชิงเขาภูพาน ชุมชนแห่งนี้มีหลักการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ยึดถือแน่วแน่ในศีลธรรมอันดีงาม เคารพศรัทธาต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ประกอบอาชีพภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียนรู้สืบทอดมากว่า 200ปี  โดยเฉพาะการทอผ้า เช่น ผ้าฝ้ายทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าฝ้ายแกมไหมเบญจวิถี การมัดหมี่ การทอฉลุ เป็นต้น การย้อมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และแร่ธาตุในดินทำให้สีธรรมชาติของเรามีสีสันที่สดใส สวยงามกว่าที่อื่น โดยจะเลือกทำการย้อมในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงดีที่สุดสีที่ย้อมจะสดใสและมีคุณภาพสูงสุด

ปี พ.ศ. 2542 โดยการนำของคุณอุไร สัจจะไพบูลย์ เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยการผนวกภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบที่มีความประณีต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเกิดเป็นผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ สีสันสวยงามดูอบอุ่น สวมใส่สบาย และดีต่อสุขภาพ ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี การันตีด้วยรางวัลมากมาย  และปัจจุบันเรายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์และรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนพัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งๆขึ้นทุกวัน

Our profile

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 เป็นกลุ่มทอผ้า ที่รวมตัวกันก่อตั้งเพื่อส่งเสริมรายได้แก่สมาชิก โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ทำให้กลุ่มฯ ได้รับรางวัลคัดสรรสุดยอดโอทอป ในระดับ 5 ดาวในปี 2549 2551 2553 2555 และผ้าฝ้ายแกมไหมของกลุ่มฯ ยังเคยได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2547 นอกจากนี้ผ้าฝ้ายทอมือลายขัดพื้นฐานของกลุ่มฯ เคยได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผ้าฝ้ายทอมือระดับประเทศในงานเกษตรแฟร์ในปีพ.ศ.2549...........จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน ผ้าคลุมไหล่ไหมสาวมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐาน “นกยูงทองพระราชทาน” และเป็นผลิตภัณฑ์คัดสรร ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานของกลุ่มฯได้สร้างชื่อเสียงและความภูมิใจแก่ชุมชนในท้องถิ่นและสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญซึ่งทำให้กลุ่มได้รับความสำเร็จ เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการทอผ้าลายสายฝน การมัดหมี่ การทอฉลุ ฯลฯ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับความนิยมอย่างสูง เมื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาด
การพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มในปัจจุบัน ได้ผสมผสานกรรมวิธีทอผ้าที่หลากหลาย จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์..........

ผ้าฝ้ายแกมไหมย้อมสีธรรมชาติ “เบญจวิถี”


ซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สวยงาม โดยใช้กรรมวิธี 5 เทคนิค คือ การย้อมสีธรรมชาติของเส้นใยฝ้ายและไหมอย่างมาตรฐาน การกล่อมลายหางกระรอก การทอง้างฉลุ การทอลายขิด และเทคนิคการทอผ้าลายขัดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการผสมกรรมวิธีทั้งหมดในผืนผ้าเดียวกัน จนกลายเป็น “ผ้าฝ้ายแกมไหมเบญจวิถี” ที่มีลวดลายงดงาม ประณีต และให้สีสันสวยงาม ในแนวอบอุ่นจากสีธรรมชาติอย่างน่าสัมผัส

ลายฉลุ

“สายลม” สัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระ ที่ถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเป็นสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย เน้นความโปร่ง โล่ง เปิดรับสายลมธรรมชาติได้รอบด้าน ระบายอากาศได้ดี เข้าถึงสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ที่จะทำให้คุณสัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้ทันที เพียงแค่ทอดสายตามอง...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

意思
早く回転している地球では原始時代からモダン文明に変化しているので世界上で存
在物は人間の脳及び両手から作られている物ですので「H attar 」の由来になった。
即ち、想像力の手はどの機械より精密性が優位である。環境へ優しさとぬくもりを
合わせてユニークな製品になり、着用者への健康に良くなる。

背景
ウドンタニ県バンプー郡にある天然林や水資源で満たされた谷間にある小さな「バ
ン・ナーガーム」村は元々祖先のタイプアンがルーイ県からプーパン山の山際に移
住していた。この部落は徳操でささやかに暮らし祖先の御霊を信奉している。20
0年以上相続してある原住民の知識で従事している。特に基本パターンの手織り綿
織物・シルク混綿織物・絣・ミシン目の入っている綿織物などの紡織である。重要
な特殊は自然な配色である。豊かな森と地中のミネラルのおかげで我々の天然染色
は他のところより明るくて美しいので最高品質の製品である。1999年にウライ
ー・サッジャーブーン氏の率先で精密に設計を原住民の知識と合わせて消費者の需
要に応えるユニークな手織りの綾錦品になる。この製品はご健康によくて着心地の
良いので顧客からのフィードバックがよく出ている。尚、色々な賞品で保証ができ
て今までも製品の意志・品質の主義を守っている。当社の製品がもっともよくなる
よう、継続的開発が続いている。

当社のプロフィール
天然染色手織り綿織物のバン・ナーガームグループは村の7号番で所在している。
設立目的はグループメンバーへの収入を向上するためである。マネージメント体制
は委員会であり、継続的製品を開発し続いているため、2006年・2008年・
2010年・2012年にファイブスターの優れオートップ品の賞品を受賞してい
る。それ以外、2004年にグループのシルク混綿織物はアユタヤ県のバーンサイ
国際工芸品センターに行なわれた展示会で展示品として選べた。手織りの綾錦は2
006年に国家レベル「農業フェア」コンテストで第2位、カセサート大学からを
受賞している。天然染色手織り綿織のストールが「ゴールド孔雀恩賜」基準を取得
し、タイ国内・海外でもヒットになっている製品としてファイブスターレベル品と
して選べている。それによって、部落に名誉と誇りをいっぱい持っていて連続に部
落の住民へ収入も出ている。グループ達成の重要なのは原住民の知識である。特に

雨パターンの紡織・絣・ミシン目の入っている綿織物などで発売されるとグループ
の製品が急にヒットになりました。
グループの手織り綿織の開発は色々な紡織と合わせて…………この製品になってき
た。
「5つ手織り方法」の天然染色シルク混綿織物
美しい手織り綿織物は5つ手法で作られ、即ち、綿織とシルクの糸を天然染色・リ
ス尻尾のパターン・ミシン目の入っている箇所の楯突き織り・キッド機織・基本パ
ターンの手織り綿織物である。同じファブリックに上記の手法で合わせて手織りし、
天然な温感の色で精妙で美しい色の5つ手織り方法のシルク混綿織物になる。
ミシン目の入っているパターン
「風邪」って事由のシグナルなのでタイ人の生活に応じる作品になる。多方面で自
然な風邪をタッチするように風邪通しを中心にして見通すだけでいっぱい生活の風
雅がタッチできる。